Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Thành phố Hà Tĩnh

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2023

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 22315 hồ sơ

- Đã xử lý: 22129 hồ sơ

99.9%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu
CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
 
Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH