Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Thành phố Hà Tĩnh

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2021

Trong năm 2021 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 33114 hồ sơ

- Đã xử lý: 32729 hồ sơ

99.9%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu
CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
 
Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH