• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Đã tiếp nhận

35786 hồ sơ

Đã xử lý

35028 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

6139

Hồ sơ đã xử lý

5707

99.2 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

10197

Hồ sơ đã xử lý

10061

99.5 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

9454

Hồ sơ đã xử lý

9370

99.4 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10712

Hồ sơ đã xử lý

10203

99.2 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

9781

Hồ sơ đã xử lý

9464

98.5 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4431

Hồ sơ đã xử lý

4448

98.4 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thành phố Hà Tĩnh 578 12996 12674 183 98.58% 439 4 36 238
UBND Phường Bắc Hà 3 1798 1782 18 99.00% 0 0 0 1
UBND Phường Đại Nài 1 673 671 2 99.70% 0 0 1 0
UBND Phường Hà Huy Tập 6 844 815 32 96.22% 1 0 0 2
UBND Phường Nam Hà 5 1272 1274 0 100.00% 1 0 0 2
UBND Phường Nguyễn Du 2 5604 5602 4 99.93% 0 0 0 0
UBND Phường Tân Giang 6 1932 1931 0 100.00% 7 0 0 0
UBND Phường Thạch Linh 8 2296 2286 7 99.69% 7 3 0 1
UBND Phường Thạch Quý 2 1270 1257 4 99.68% 6 3 0 2
UBND Phường Trần Phú 2 2113 2111 1 99.95% 2 0 1 0
UBND Phường Văn Yên 2 771 767 1 99.87% 0 4 0 1
UBND Xã Thạch Bình 11 964 964 8 99.18% 1 0 0 2
UBND Xã Thạch Đồng 3 1070 1057 6 99.44% 2 5 0 3
UBND Xã Thạch Hạ 2 587 577 4 99.31% 8 0 0 0
UBND Xã Thạch Hưng 8 1031 1029 7 99.32% 0 3 0 0
UBND Xã Thạch Môn 1 125 115 9 92.74% 0 1 0 1
UBND Xã Thạch Trung 1 440 419 4 99.05% 12 0 6 0
-- Tổng -- 641 35786 35331 290 99.19% 486 23 44 253
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Hòa giải cơ sở 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực An toàn thực phẩm 21 87 108 0 100.00% 0 0 0 0
Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm 1 168 149 0 100.00% 18 0 1 1
Lĩnh vực Bảo hiểm Y tế 0 295 247 0 100.00% 48 0 0 0
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 24 254 240 0 100.00% 1 0 8 29
Lĩnh vực Chính sách, tiền lương 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Công an 0 248 215 0 99.97% 33 0 0 0
Lĩnh vực Công nghiệp địa phương 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm 0 3 3 0 100.00% 0 0 0 0
Lĩnh vực Đất đai 333 3631 3578 113 96.94% 190 3 4 76
Lĩnh vực Đất đai 0 1 0 0 -- 1 0 0 0
Lĩnh vực Đấu thầu 0 14 11 0 100.00% 2 0 0 1
Lĩnh vực Đầu tư trong nước 2 6 7 0 100.00% 0 0 1 0
Lĩnh vực Đường bộ 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Đường thủy 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GDQD 0 17 15 1 93.75% 1 0 0 0
Lĩnh vực Gia đình 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Hành chính tư pháp 0 576 552 3 99.46% 0 0 0 21
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Khám, chữa bệnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng 2 6 6 0 100.00% 1 0 1 0
Lĩnh vực Lao động tiền lương và QHLĐ 1 2 2 1 66.67% 0 0 0 0
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK 0 7 7 0 100.00% 0 0 0 0
Lĩnh vực Môi trường 0 8 4 3 57.14% 1 0 0 0
Lĩnh vực Người có công 13 96 77 0 100.00% 24 0 0 8
Lĩnh vực Nông nghiệp 0 20 15 0 100.00% 0 0 0 5
Lĩnh vực Phát triển nông thôn 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng 1 19 6 0 100.00% 0 0 1 13
Lĩnh vực Tài chính Ngân sách 11 22 22 6 78.57% 3 0 2 0
Lĩnh vực Tài nguyên nước 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của HTX 2 7 7 0 100.00% 0 0 2 0
Lĩnh vực Thành lập và phát triển DN 6 584 544 31 94.61% 13 0 1 1
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 4 4 6 0 100.00% 0 0 2 0
Lĩnh vực Thông tin truyền thông 2 2 1 0 100.00% 0 0 2 1
Lĩnh vực Thuế 0 407 407 0 100.00% 0 0 0 0
Lĩnh vực Thủy lợi 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Tôn giáo 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ 0 1 1 0 100.00% 0 0 0 0
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở 1 0 0 0 -- 0 0 1 0
Lĩnh vực Viễn thông 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Xây dựng 5 768 670 10 98.53% 9 1 1 82
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 0 2 0 2 0.00% 0 0 0 0
TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ 13 3090 3080 12 99.61% 2 0 9 0
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Tandan.DVC.PortalWebpart.PortalDVCBieuDoThongKeXuLyHoSoUpdateNam.PortalDVCBieuDoThongKeXuLyHoSoUpdateNam, Tandan.DVC.PortalWebpart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=1920844563222030 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Tandan.DVC.PortalWebpart.PortalDVCBieuDoThongKeXuLyHoSoUpdateNam.PortalDVCBieuDoThongKeXuLyHoSoUpdateNam, Tandan.DVC.PortalWebpart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=1920844563222030 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
Top